Умови використання

Ці умови використання та правила, в подальшому «Умови використання» або «Умови», відносяться до всіх веб-сайтів компанії АГРОКРАЇНА, а саме до сайту, розташованому за адресою agrocountry.com, і до всіх сайтів, пов'язаних з цим веб-сайтом та використовуваними компанією АГРОКРАЇНА, її філіям, дочірнім підприємствам і уповноваженими компаніями, включаючи сайти АГРОКРАЇНА по всьому світу, спільно іменовані «Сайт». Веб-сайт є власністю компанії АГРОКРАЇНА та її ліцензіарів.

Використовуючи Сайт, Ви погоджуєтесь з цими Умовами використання. Просимо Вас уважно ознайомитися з ними. У разі незгоди з цими Умовами використання – не використовуйте Сайт. Компанія АГРОКРАЇНА залишає за собою право переглядати Умови та вносити будь-які зміни в будь-який час без попереднього інформування. Актуальна версія Умов використання завжди доступна на веб-сайті.

Відповідальність за періодичну перевірку цих Умов використання на наявність змін покладається на користувачів Сайту. Продовження використання веб-сайту після внесення змін означає прийняття Вами цих змін. За умови дотримання Вами цих Умов використання, АГРОКРАЇНА надає Вам особисте, не виняткове, що не підлягає передачі іншій особі, обмежене право на відвідування та використання Сайту, а також використання служб і сервісів від АГРОКРАЇНИ.

Вміст

Весь вміст сайту, включаючи весь текст, графіку, візуальні і призначені для користувача інтерфейси, зображення, фотографії, назви товарних знаків, логотипи, звуки і програмні коди, далі спільно іменовані «Вміст», включаючи, крім іншого, структуру, дизайн, зовнішній вигляд, розташування і загальний стиль даного Вмісту, що входить до складу Сайту, належать і управляються компанією АГРОКРАЇНА. Весь вміст Сайту захищений авторським правом, патентним правом та законодавством про товарні знаки, правилами торгівлі, а також іншими правами в сфері інтелектуальної власності, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Крім тих випадків, коли це явно вказано в цій Угоді використання, ніяка з частин Вмісту Сайту не може бути скопійована, відтворена, опублікована, розміщена в Інтернеті, відправлена ​​поштою, публічно продемонстрована, закодована, переведена, передана або поширена будь-яким способом на будь-який інший комп'ютер, сервер, веб-сайт або будь-який інший носій для публікації, розповсюдження чи будь-якого комерційного чи некомерційного використання без попередньої письмової згоди компанії АГРОКРАЇНА або уповноважених її представників.

Ви можете використовувати інформацію про послуги та продукти (в тому числі і програмні) від компанії АГРОКРАЇНА, яка спеціально надана компанією АГРОКРАЇНА для використання або завантаження з сайту, за умови, що Ви:

  • Залишите всі зауваження про авторське право на всіх мовах у всіх копіях таких матеріалів і документів;
  • Будете використовувати таку інформацію тільки в особистих, некомерційних інформаційних цілях і не будете копіювати або розміщувати таку інформацію на будь-якому мережевому комп'ютері або передавати її в будь-якому середовищу передачі інформації;
  • Не будете вносити в таку інформацію ніяких змін;
  • Не будете робити додаткових заяв і запевнень або давати гарантій щодо таких документів.

Використання Сайту

Використовуючи Сайт компанії АГРОКРАЇНА, Ви погоджуєтеся не вживати ніяких дій, які спричиняють або можуть спричинити необґрунтоване або непропорційно велике зростання навантаження на інфраструктуру Сайту, системи або мережі компанії АГРОКРАЇНА, або будь-які системи або мережі, що відносяться до Сайту АГРОКРАЇНА або компанії АГРОКРАЇНА. Ви погоджуєтесь не використовувати ніяких пристроїв, програм, процедур або алгоритмів для втручання або спроби втручання у функціонування Сайту або будь-яких операцій, що проводяться на Сайті, або використання Сайту будь-якими третіми особами.

Забороняється використовувати будь-які засоби сканування, збору інформації на сторінках, а також використання роботів або інших автоматичних пристроїв, програм, алгоритмів або методів, а також будь-яких подібних ручних або автоматизованих процесів для доступу, копіювання або відстеження Сайту, в будь-якій частині Сайту або будь-якого Вмісту. Забороняється будь-яким способом відтворювати, обходити структуру навігації або подання Сайту або будь-якого Вмісту для отримання або спроби отримання будь-яких даних, документів, матеріалів або інформації будь-якими засобами, що не були спеціально надані Сайтом. АГРОКРАЇНА залишає за собою право блокувати будь-які дії подібного роду без повідомлень і попереджень.

Будь-які спроби отримання несанкціонованого доступу до будь-якої частини або функції Сайту, будь-якими іншими системами або мережами, що належать до Сайту або будь-якого сервера АГРОКРАЇНА, і будь-яких послуг, пропонованих на Сайті або за допомогою Сайту, шляхом злому, підбору, «аналізу» паролів, або будь-якими іншими незаконними засобами – заборонені!

Заборонено пошук, сканування або будь-які інші перевірки Сайту з метою виявлення недоліків в системі безпеки Сайту або будь-якої мережі, що відноситься до Сайту. Також, заборонені будь-які спроби несанкціонованого доступу до системи безпеки або автентифікації Сайту, або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту. Забороняється передавати обліковий запис АГРОКРАЇНА (і весь її вміст), в тому числі і логін користувача іншій особі без нашої згоди. Забороняється відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншому користувача або відвідувача Сайту, або будь-якого іншого клієнта компанії АГРОКРАЇНА, включаючи будь-які облікові записи АГРОКРАЇНИ, що Вам не належать, а також будь-яким способом використовувати Сайт або будь-яку послугу, продукт (в тому числі і програмний) або інформацію , доступну на Сайті, або пропоновану за допомогою Сайту, якщо метою є розкриття будь-якої інформації, включаючи особисту інформацію інших користувачів, або інформацію, яка Вам не належить, але не обмежуючись вищевказаним.

Забороняється видавати себе за іншу особу, організацію або представника іншої особи або організації будь-яким способом, в тому числі і шляхом спотворення або підміни будь-яких даних, отриманих за допомогою сайту що відправляються в компанію АГРОКРАЇНА. Також забороняється відправляти в компанію АГРОКРАЇНА завідомо неправдиві дані або розміщувати на Сайті або за допомогою будь-яких функцій Сайту неправдиву, спотворену, що вводить в оману, образливу або наклепницьку інформацію. Використовуючи Сайт компанії АГРОКРАЇНА, забороняється поширювати або пересилати спам, будь-які масові повідомлення, поширювати віруси або інші технології, які можуть завдати шкоди компанії АГРОКРАЇНА, Сайту, інтересам або власності інших користувачів.

Заборонено використовувати Сайт або будь Вміст Сайту в будь-яких цілях, заборонених законодавством або Умовами використання, а також провокувати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права компанії АГРОКРАЇНА або будь-яких третіх осіб. Забороняється використовувати Сайт або користуватися послугами компанії АГРОКРАЇНА, якщо у Вас немає права укладати юридично зобов'язуючі угоди або, якщо, Ви були відсторонені від використання нашого Сайту, послуг або продуктів (в тому числі і програмних) тимчасово або безстроково.

У разі, якщо ми припускаємо або фіксуємо порушення Умов використання будь-яким з вищевказаних або іншим способом, ми можемо на свій розсуд вжити будь-яких відповідних заходів для запобігання порушення або пом'якшення наслідків такого порушення. Ми можемо обмежити, призупинити або анулювати Ваш обліковий запис, доступ до Сайту, послуг, а також тимчасово або повністю видалити розміщений контент, зменшити або анулювати будь-які знижки, а також прийняти будь-які технічні та / або юридичні заходи, які не дозволять Вам користуватися нашим Сайтом і нашими послугами.

Ми можемо відключати непідтверджені облікові записи, облікові записи, які довго не використовувалися, а також змінювати або анулювати послуги. Ми також залишаємо за собою право відмовляти у використанні Сайту, послуг або анулювати право користування Сайту і послуг за будь-якої причини на наш розсуд.

Обліковий запис АГРОКРАЇНА

Для використання певних функцій і сервісів Сайту необхідний акаунт АГРОКРАЇНА. Ви можете самі його створити, або в деяких випадках Вам його надають адміністратор, наприклад, роботодавець або уповноважений співробітник компанії. Якщо Ви отримали акаунт АГРОКРАЇНА від адміністратора, він має право переглядати, блокувати або вносити зміни в Ваш акаунт, а для Вас можуть діяти інші або додаткові умови некомерційного характеру.

Ви несете відповідальність за всі дії, що виконуються в наших сервісах за допомогою вашого облікового запису, а також в ньому самому. Не повідомляйте пароль від вашого облікового запису стороннім, а також не використовуйте цей пароль в інших веб-додатках. Якщо Ви виявили, що у Вашому акаунті або за допомогою паролю виконуються несанкціоновані дії, змініть пароль в Вашому акаунті або зверніться до уповноваженого працівника компанії АГРОКРАЇНА, допомогти Вам у цьому. Якщо у Вас є підстави вважати, що до доступу електронної пошти, пов'язаного з Вашим акаунтом, отримав доступ хтось інший, змініть пароль і для цієї електронної пошти.

Згідно цих Умов використання, Ви погоджуєтесь негайно повідомити компанію АГРОКРАЇНА або уповноваженого її співробітника про несанкціоноване використання вашого облікового запису або пароля або будь-якого іншого порушення системи безпеки. Проте, на Вас може бути покладена відповідальність за збитки, понесені компанією АГРОКРАЇНА або будь-яким іншим користувачем або відвідувачем Сайту в зв'язку з використанням Вашого облікового запису в системі АГРОКРАЇНА або пароля третьою особою. АГРОКРАЇНА не може і не буде нести відповідальність за будь-які збитки чи шкоду, спричинені недотриманням Вами цих зобов'язань.

Конфіденційність і захист авторських прав

При роботі з нашими Сайтом, Ви дозволяєте нам використовувати свою особисту інформацію відповідно до Політики конфіденційності АГРОКРАЇНИ, з якої Ви можете ознайомитися на відповідній сторінці сайту, а її положення є невід'ємною частиною цих Умов використання. Крім того, використовуючи цей Сайт, Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що передача даних через Інтернет не може бути повністю конфіденційною і безпечною. Ви повинні розуміти, що будь-яке повідомлення або інформація, надіслані на Сайт, можуть бути прочитані або перехоплені третіми особами, навіть при наявності окремого повідомлення про те, що пересилання є зашифрованим і передаються по безпечному каналу.

Ми також перевіряємо всі повідомлення про можливі порушення авторських прав і, керуючись законодавством про захист авторських прав, припиняємо дію акаунтів, власники яких порушують авторські права. Ми надаємо власникам авторських прав всю інформацію, необхідну для контролю за використанням їх інтелектуальної власності в Інтернеті. Якщо Ви вважаєте, що третя особа порушує Ваші права, Ви можете відправити нам відповідне повідомлення, а також дізнатися про те, як АГРОКРАЇНА обробляє такі повідомлення.

Посилання на сторонні сайти і ресурси

Даний Сайт може містити посилання на окремі незалежні веб-сайти третіх сторін або «Пов'язані сайти». Скориставшись такими посиланнями, Ви покинете Сайт АГРОКРАЇНИ. Посилання на пов'язані сайти наводяться виключно для зручності відвідувачів, а також в рекламних цілях. Наявність таких посилань означає схвалення компанією АГРОКРАЇНА відповідних сайтів. АГРОКРАЇНА не контролює такі незалежні сайти третіх осіб і не несе відповідальності за них, включаючи будь-яку інформацію або матеріали, розташовані на таких Пов'язаних сайтах. Вам необхідно прийняти власне усвідомлене рішення щодо роботи з такими сайтами.

Відмова від відповідальності

АГРОКРАЇНА не гарантує того, що Сайт або будь-який Вміст Сайту, функція, послуга або продукт (в тому числі і програмний) будуть безпомилковими, постійно доступними, або що будь-які помилки або неточності будуть виправлені, або що використання Вами Сайту призведе до якихось результатів. Вміст Сайту, так само як і Сайт в цілому, надаються на умовах "As-is" (як є) або "As-available" (як-є). Будь-яка частина Вмісту або будь-яка інформація на Сайті може бути змінена в будь-який час без попереднього інформування. Ми не можемо гарантувати того, що будь-які файли або дані з Сайту не містять вірусів, небажаних або руйнівних функцій.

Компанія АГРОКРАЇНА відмовляється від будь-якої відповідальності за дії, поведінку або бездіяльність будь-яких третіх осіб або будь-якої третьої сторони, пов'язаних з використанням Вами Сайту, Вмісту Сайту і будь-яких функцій чи послуг Сайту. Всю повноту відповідальності за використання Сайту або будь-яких Пов'язаних сайтів Ви берете на себе. Вашою єдиною мірою проти АГРОКРАЇНИ в разі незадоволення будь-яким Вмістом сайту або Сайтом АГРОКРАЇНИ може бути тільки припинення використання Сайту або будь-якого його Вмісту. Дане обмеження є частиною будь-якого договору між сторонами.

Положення цього розділу застосовуються до будь-якого збитку (матеріального і нематеріального), а також до невиконаних зобов'язань або пошкоджень, викликаних будь-якими неполадками роботи Сайту, помилкою, недотриманням умов, пошкодженням, видаленням, затримкою виконання операції або пересилання, комп'ютерним вірусом, несправністю лінії зв'язку, крадіжкою, знищенням, несанкціонованим доступом, зміною або використанням, як з-за порушення угоди, правопорушення, недбалості, так і з іншої причини.

Компанія АГРОКРАЇНА закріплює за собою право на наступні дії, які можуть бути виконані в будь-який час і без попередження:

  • Вносити зміни, припиняти роботу або обмежувати доступ до Сайту або до будь-якої його частини з будь-якої причини;
  • Вносити зміни в Сайт, будь-яку його частину і будь-які відповідні політики або умови;
  • Зупиняти роботу Сайту або будь-якої його частини, якщо це буде потрібно для виконання профілактичного або термінового технічного обслуговування, виправлення помилок або інших змін, або з іншої причини.

Обмеження відповідальності

Ні компанія АГРОКРАЇНА, ні її уповноважені представники, постачальники та дистриб'ютори не несуть відповідальності за втрачений прибуток, недоотриманий дохід, втрату будь-яких даних, фінансові збитки, а також будь-які збитки, якщо інше не передбачено законодавством. Загальна відповідальність компанії АГРОКРАЇНА, її уповноважених представників і дистриб'юторів по будь-яким позовам щодо даних Умов, включаючи всі можливі побічні гарантії, обмежується сумою, сплаченою Вами за користування послугами Сайту (або, за нашим вибором, повторним наданням Вам відповідних послуг). Ні в якому разі і ні за яких обставин компанія АГРОКРАЇНА, її уповноважені представники, постачальники та дистриб'ютори не нестимуть відповідальність за непередбачену шкоди або збитки.

Порушення Умов використання

Використовуючи Сайт, Ви погоджуєтеся з тим, що компанія АГРОКРАЇНА може в будь-який час, без попереднього повідомлення та на власний розсуд припинити доступ до Сайту Вам, і / або заблокувати Вам доступ до Сайту в майбутньому, в тому випадку, якщо у нас будуть підстави вважати, що Ви порушили ці Умови використання або інші угоди або повідомлення, пов'язані з Вашим використанням Сайту.

Компанія АГРОКРАЇНА або її уповноважені особи мають право розкривати будь-яку інформацію про користувача (включаючи особистість), якщо у нас будуть підстави вважати, що таке розкриття інформації необхідно у зв'язку з будь-яким розслідуванням або скаргою щодо Вас, використанням Вами Сайту або інших дій, пов'язаних з використанням сайту або для ідентифікації, визначення зв'язків або порушення розслідування щодо особи, яка може порушувати або втручатися (навмисне або ненавмисно) в права або власність компанії АГРОКРАЇНА або права або власність відвідувачів або користувачів сайту, включаючи клієнтів компанії АГРОКРАЇНА.

Компанія АГРОКРАЇНА закріплює за собою право в будь-який час розкривати будь-яку інформацію, яку вона вважатиме необхідною, для дотримання чинного законодавства. Ми також можемо розкривати будь-яку Вашу інформацію, в разі якщо у нас будуть підстави вважати, що чинне законодавство дозволяє або вимагає таке розкриття, в тому числі і обмін інформацією з іншими компаніями і організаціями для захисту від шахрайства. Також Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке порушення Вами цих Умов використання означає незаконну і недобросовісну ділову активність і завдасть компанії АГРОКРАЇНА збиток.

Інформація на даному веб-сайті може бути змінена без попередження.